"СТОУНС РУМО" ЕООД

ВСИЧКО ОТ МРАМОР И ГРАНИТ

Производството

Нашият екип ежедневно работи за внедряване на иновативни методи и системи, за модерно обработване на камъка.

Въпреки тежките времена, родолюбието на българина не е угаснало. При всяко едно събитие, което сме имали честта да увековечим с изработване на мемориал, ние се потапяме мислено в отминали времена. Докато изработваме всеки един детайл и всяка една буква ние се опитваме да си представим чувствата, мислите, желанията и как жарко са пазили българщината нашите предци. Не може да се опише чувството, когато се докосваш до бесмъртието на нашите герои.

 ... 

От тук започнахме

 Началото беше трудно и тежко, както при всяко едно начало... Благодарение на упоритият труд, постоянството и желанието за знание, успяхме да изградим сериозна основа, на която да стъпим и постепенно да надграждаме. Спечелихме доверие!. Нашите доволни клиенти са най-висшата ни цел.

Не е далеч времето, когато големи скални блокове ще пристигат в нашата база и ще могат да се превръщат в готови продукти. 

Нашият екип 

Несъмнено зададе ли се битка, най-голяма  увереност и кураж можеш да получиш единствено от старите другари - тези, с които преминахме всички изпитания през годините, тези с които падахме и ставахме заедно. С тези другари ние приемахме всяко едно предизвикателство с жажда...