Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

МОТОКАР 

 

Всички насипни суровини и добавки се натоварват с помоща на мотокар с кофа. Възможностите за повдигане са 4 m височина и 2000 kg товароподемност.

 

 

КАМИОН БЕТОН-МИКСЕР

 

След попадане на суровините в бурето на камиона, те се смесват и бетонът е готов за транспортиране.

БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ

 

Следващата дейност, която стартираме през 2019 г. и сме решили да разработваме, това е Бетонов възел. Освен за нуждите на фирмата в най-скоро време ще можем да предложим висококачествен продукт, който ще намери своето достойно място на пазара.