Some Alt Text

Производството

Нашият екип ежедневно работи за внедряване на иновативни методи и системи, за модерно обработване на камъка.

Въпреки тежките времена, родолюбието на българина не е угаснало. При всяко едно събитие, което сме имали честта да увековечим с изработване на мемориал, ние се потапяме мислено в отминали времена. Докато изработваме всеки един детайл и всяка една буква ние се опитваме да си представим чувствата, мислите, желанията и как жарко са пазили българщината нашите предци. Не може да се опише чувството, когато се докосваш до бесмъртието на нашите герои.

 ... 

Some Alt Text

От тук започнахме

 Началото беше трудно и тежко, както при всяко едно начало... Благодарение на упоритият труд, постоянството и желанието за знание, успяхме да изградим сериозна основа, на която да стъпим и постепенно да надграждаме. Спечелихме доверие. Нашите доволни клиенти са най-висшата ни цел.

Some Alt Text

Не е далеч времето, когато големи скални блокове ще пристигат в нашата база и ще могат да се превръщат в готови продукти. 

Нашият екип 

Несъмнено зададе ли се битка, най-голяма  увереност и кураж можеш да получиш единствено от старите другари - тези, с които преминахме всички изпитания през годините, тези с които падахме и ставахме заедно. С тези другари ние приемахме всяко едно предизвикателство с жажда...